Uppsala resecentrum

ITN anlitades av Jernhusen Stationer som projektchef för nytt resecentrum och renovering av befintligt stationshus.

« View all projects