Digiplex/SineQN

ITN anlitades som underkonsult till SineQn för projektledning av fas 1 av ett nytt datacenter i Upplands- Väsby.

« View all projects